Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности – услуге штампања ЈН бр. 1.У/20