Туристичка организација РАШКА

Туристичка организација општине Рашка основана је 01.01.1993. године као јавна установа општине Рашка.

Основне активности Туристичкe организације Рашка су:

  • промоција и развој туризма општине Рашка;
  • координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоције туризма.
  • обезбеђивање и унапређивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности – штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције (интернет презентација, друштвене мреже), дигиталне активности, сувенири итд;
  • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
  • организовање рада туристичко-информативних центара;
  • посредовање у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
  • управљање туристичким објектима општине Рашка који су јој пренети на коришћење (Вила Рас, Вила Рашка и Ски дом на Копаонику и балнеолошко купатило у Јошаничкој Бањи).

Туристички информативни центар

Место где се могу добити све информације о смештајним капацитетима, актуелним дешавањима, угоститељској и гастрономској понуди планине као и приступ различитим садржајима уз визуелне и интерактивне методе је Туристички информативни центар Копаоник. У инфо центру налази се сувенирница у којој су туристима доступни промотивни материјали, брошуре, разгледнице, проспекти ресторана и хотела, где се могу купити уникатни сувенири ручне израде, декоративни предмети са мотивима Копаоника.

Tелефон: +381 036 5471 333
e-mail: info@raskaturizam.rs

Брошуре

Вила Рас

Трагом старе Рашке

Ово је Рашка

Love Kopaonik

Копаоник лето-зима

Јелкица Копаоник

Јошаничка Бања

Јошаничка Бања – смештај

Активан одмор

Манифестације

Контактирајте нас

1 + 3 =

МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

ТО РАШКА

МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

360 РАШКА

ТО РАШКА

АДРЕСА
ул. Немањина 1/2 36350 Рашка
ТЕЛЕФОН
РАДНО ВРЕМЕ
Понедељак – петак
7:00 – 15:00

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Соња Шћеловић
ТЕЛЕФОН

КОПАОНИК – Инфо центар

ТЕЛЕФОН

Вила Рас

ТЕЛЕФОН

ЈОШАНИЧКА БАЊА

Балнеолошко купатило

ТЕЛЕФОН