Документа

Измене финансијског плана за 2023.

Правилних о организацији и систематизацији послова 2023

Друга измена финансијског плана за 2023. годину

Извештај о раду ТО Рашка за 2022.

Прва измена финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Програм рада са предлогом финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2022. годину

Програм рада са предлогом финансијског плана за 2022. годину

Извештај о раду за 2021. годину

Правилних о организацији и систематизацији послова у јавној служби

Информатор о раду