Документа

Извештај о раду ТО Рашка за 2022.

Прва измена финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Програм рада са предлогом финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2022. годину

Програм рада са предлогом финансијског плана за 2022. годину

Извештај о раду за 2021. годину

Правилних о организацији и систематизацији послова у јавној служби

Информатор о раду