Царство гљива

Царство гљива

Свет гљива на Копаонику заступљен је са око 300 врста (до сада пописаних) јестивих али и отровних, од којих су неке ретке или су по први пут пронађене управо на Копаонику. Гљиве су важна компонента екосистема и представљају разлагаче органских супстанци у природи....
САОПШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА РДС

САОПШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА РДС

Када нешто радите и спремате годину дана, са великом љубављу и ентузијазмом, није лако донети одлуку о отказивању. Међутим, широм света се отказује или одлаже велики број културних догађаја, позоришта и биоскопи не раде, најпознатији фестивали се не одржавају или се...
Пешачке туре на Копаонику

Пешачке туре на Копаонику

Пeшaчeњe пoстaje свe пoпулaрниja рeaкрeaтивнa aктивнoст у Србиjи. Шетња на чистом ваздуху пo плaнини чини нас здрaвиjим и усхићeниjим, oд пoсмaтрaњa призoрa oд кojих зaстaje дaх, дoнoсeћи ужитaк у oсвajaњу врхoвa. На пeшaчeњe не треба кренути бeз тeлeфoнa или...
Копаоник у боји боровнице

Копаоник у боји боровнице

Шумске пропланке, планинске пашњаке, долине река, као и остале делове Копаоника настањује разно дивље воће. Најкомпактније распростањено шумско воће је самоникла боровница која се простире на 300 хектара, а бере се крајем јула и почетком августа. Од укусних и здравих...
Тријумф образовног филма

Тријумф образовног филма

Успех образовног филма ,,На извору обновљиве енергије“ на Конкурсу за очување биолошке разноврсности – Француски институт Србија и Центар за промоцију науке БеоградОбразовни филм ,,На извору обновљиве енергије“ који је настао 2019. године сарадњом ученика и...