Метође

Природни резерват Метође обухвата десну долинску страну Брзећке реке и кањон реке са околном шумом у којој се јавља тиса. Простире се на површини од 110,58 hа. У резервату се налази светилиште Метође, споменик сакралне архитектуре са прилазном стазом дужине 600 m, као и гејзир хладне воде чији млаз достиже 5-6 m висине. У овом резервату се издваја шест фитоценолошки различитих смрчевих и букових заједница и низ других ретких и реликтних биљних врста. Врло су бројне шуме смрча и јела које се простиру до 1.800 m надморске висине, а стабла букве достижу 40 m.

No items found

Природни резервати


Шта видети

 
 
 
 
 

Природни резервати

10

Пешачке туре

15

Излетишта

20

Aтракције

30

Цркве и црквишта

40

Културно историјске знаменитости

50

Манастири

60

Активан одмор

70

Спорт и рекреација

80

Гастро понуда

90

Културна понуда

100

Забава

110

Хотели

120

Апарт хотели

130

Одмаралишта

140

Коначишта и преноћишта

150

Виле

160

Домаћа радиност (собе, куће и апартмани)

170

Остале атракције

180

Архитектура

185

Реке и извори

190

Мотели

200