Откријте и истражите природне лепоте Голије

Голија је најпространија планина југозападне Србије. Пружа се у дужини од 32 км и заузима површину од 75.183 ха. Простире се на територији пет општина: Ивањице, Новог Пазара, Рашке, Сјенице и Краљева. Општини Рашка припада 12.937 ха или 17% од укупне територије. Највиши врх планине је Јанков камен (1.833 м) одакле се пружа фантастичан поглед. Од Рашке је удаљена 34 км (Рашка-Трнава-Одвраћеница). По лепоти и разноврсности пејзажа, као и очуваности изворних природних и културних вредности, једна је од најлепших планина у Србији. Од 2001. године подручје планине Голије стављено је под заштиту државе као Парк природе „Голија“, који је сврстан у И категорију заштите као природно добро од изузетног значаја. Због очуваности изворних природних вредности, али и због културних вредности, МАБ/УНЕСЦО комитет у оквиру Парка природе Голија прогласио је Резерват Биосфере Голија – Студеница.

Очувану и незагађену природу Голије красе цветне ливаде са лековитим биљем, пашњаци и пространство шумског покривача. Флористички биодиверзитет Голије чини око 900 врста биљног света. Посебан значај у флори имају ендемичне и реликтне врсте. Међу очуваним природним реткостима издваја се реликтна и ендемична дрвенаста врста планинског јавора. Поред јавора, посебан флористички значај има зеленика, као и ендемичне врсте Панчићева бедреница и Адамовићева мајчина душица које имају обележје локалног ендемита и врсте су од међународног значаја за очување биодиверзитета. На Голији је забележено 45 врста птица које спадају у групу природних реткости и регистровано је око 90 врста кандидата за Црвену књигу птица Србије.

Захваљујући свом положају, климатским условима, великим падавинама током зимских периода, Голија представља потенцијал будућих улагања у туристичку инфраструктуру. Изузетно вредан природни, хидролошки, климатски амбијент погодан је производњу здраве хране и њен пласман у туристичкој понуди овог подручја. Планина Голија је идеална за све љубитеље природе. Свеж и чист ваздух, чине Голију извором здравља. Природне лепоте планине можете открити шетњом кроз густе шуме и уживати у брању шумских јагода, боровница, лековитог биља, и печурака. Голија пружа одличне услове за планински бициклизам, планинарење и параглајдинг.

Other news