Пораст броја страних туриста на Копаонику у 2019. години

Према подацима Републичког завода за статистику, туристички промет на Копаонику изражен укупним бројем долазака туриста (135 613) у 2019. години порастао је за 2,7% у односу на 2018. годину, док је код укупног броја ноћења (565 980) забележен пораст од 5,7%.

Број долазака домаћих туриста (107 422) био је у порасту за 1,6% у односу на 2018. годину, док је број долазака страних туриста (28 191) порастао за 7,1%.
У овом периоду број ноћења домаћих туриста (444 027) био је у порасту за 4,7% а страних (121 953) у порасту за 9,3% у односу на 2018. годину.

Просечна дужина задржавања туриста на Копаонику у 2019. години је 4,17 данa (за домаће 4,13, за стране 4,33 дана).

https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/korisne-informacije-turisticki-promet-srbija-kategorizacija/

Остале вести