КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину

Комисија за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2021. Годину, на основу чланова 8. и 9. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.), Стратегије одрживог развоја општине Рашка 2009-2019 године и Студије изводљивости за развој руралног туризма са акцентом на пољопривреду и развој етно села Општине Рашка, расписује КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину.

Obrazac budzeta st-2020-3
Obrazac poslovnog plana st-2020-2
Obrazac zahteva st-2020-1
Конкурс подстицајна средства

Остале вести