Јавни позив за утврђивање права на субвенције за подршку раду барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за утврђивање права на субвенције за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Средства субвенција, која ће бити утврђена посебним актом Владе, додељују се бесповратно.
О условима за доделу средстава и праву на доделу средстава можете се информисати на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација https://mtt.gov.rs/vesti/javni-poziv/
Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139-676, 011/3139-677 и 011/3139-678.

Остале вести