Обавештење за приватне станодавце

У складу са Чланом 15. став 1. Закона о угоститељству, прописано је да је угоститељ, који пружа услуге смештаја, дужан да преко централног информационог система Е – ТУРИСТА , на прописан начин, уноси податке о кориснику услуге смештаја.
Уколико угоститељ не поступи у складу са напред наведеном одредбом прекршајно ће одговарати.
Позивају се сви приватни станодавци који имају угоститељски објекат на територији општине Рашка, уколико немају приступну шифру за систем Е-ТУРИСТА, дођу у Општинску управу општине Рашка, како би им иста била уручена.
Евиденција корисника услуга кроз Централни информациони систем (Е-Туриста), биће предмет инспекцијског надзора у наредном периоду.
U циљу додатног информисања корисника, у наставку се налази линк преко кога угоститељи могу добити детаљна видео упутства о начину коришћења система: https://www.youtube.com/watch?v=kO5OUSqA9hg

Остале вести