Радионица о одрживом туризму

Канцеларија Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији и Министарство туризма и омладине Републике Србије одржали су дводневну радионицу о одрживом туризму 20. и 21. септембра у Нишу. Радионицу је водио извршни директор Глобалног савета за одрживи туризам Ренди Дурбандом. Циљ радионице је упознавање са стандардима одрживог или домаћинског туризма: шта одрживост значи за локалну заједницу и како доприноси даљем развоју локалне заједнице,  унапређењу квалитета живота становника и унапређењу аутентичног локалног искуства за туристе. Представници Туристичке организације Рашка узели су учешће на овој радионици која ће дати смернице како максимизирати друштвене и економске користи за локалну заједницу и минимизарати негативне утицаје.

Other news