Пораст броја иностраних туриста на Копаонику!

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-фебруар 2019. године у Републици Србији боравило је укупно 373.682 туриста од чега је домаћих било 210.240 а иностраних 163.442. У наведеном периоду остварено је укупно 1.158.926 ноћења од чега су домаћи туристи остварили 729.761 ноћења, а инострани 429.165.

Домаћи туристи у периоду јануар-фебруар 2019. године, мерено бројем остварених ноћења, највише су боравили на Копаонику (150.392 ноћења) затим следе Златибор, Тара, Врњачка Бања, Београд итд.

Инострани туристи у периоду јануар-фебруар 2019. године, мерено бројем остварених ноћења, највише су боравили у Београду, затим следе Копаоник, Златибор, Нови Сад, Стара планина итд. На Копаонику је остварено 73.860 ноћења иностраних туриста што представља раст од + 9% у односу на исти период прошле године.

Other news