Објављен позив о додели бесповратних средства за рурални туризам

Министарство туризма и омладине расписaло је Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства, којом се по први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара. Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

Право на доделу средстава подстицајa може да оствари:
1) привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који објекти су у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-Tуриста;
2) физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентиран у систему е-Tуриста.

Више информација на сајту Министарства туризма и омладине: https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php

Other news