Измене о опорезивању издавалаца смештаја и плаћању боравишне таксе

У Србији од 1. јула важе нови прописи о опорезивању издавалаца смештаја у туризму и угоститељству, као и о плаћању борависшне таксе. Детаљније информације о изменама и процедури која чека издаваоце смештаја могуће је видети на сајту Министарства трговине , туризма и телекомуникација.

Other news