Отварање гондоле Брзеће – Мали Караман

Гондола Брзеће – Мали Караман, најзначајнија инвестиција у српском туризму и инсталација коју су љубитељи Копаоника и мештани Бруса и Брзећа деценијама чекали, биће отворена у петак, 12. фебруара у 12 часова. Гондола је укупне хоризонталне дужине 3.741 метара и прати трасу дуж постојећих линија некадашњих жичара Бела река 1 и Бела река 2, са продужењем до платоа Мали Караман. Иницијални капацитет гондоле је 1.600 особа на сат, при брзини од 6 м/с, са могућношћу проширења на максимални капацитет од 2.400 особа/час. Време путовања гондолом је 12.4 минута при максималној брзини.

Тип жичаре: исклопива кабинска жичара, са кабинама за 10 путника.
Полаз гондоле је на коти 1075 мнв, излаз на коти 1918 мнв.
Прва међустаница – Струга налази се на коти 1355 мнв.
Друга међустаница – ФИС Полигон, некадашњи излаз Беле реке 2 налази се на коти 1863 мнв, са објектом гараже за смештај кабина.
Укупна висинска разлика од 843 метра.
Гондола има 28 стубних места и 74 кабине са једном специјално опремљеном ВИП кабином.
Највиши стуб С9 се налази на висини од 45 м од коте тла.
Извор: Скијалишта Србије

Other news