Јавна набавка мале вредности услуга штампања. Број јавне набавке JН 1.У/19

У прилогу су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација.

Рок за подношење понуда је 13.09.2019. године до 13 сати.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите појашњења у вези са припремом конкурсне документације