Grand hotel & SPA ⋆⋆⋆⋆

Grand hotel & SPA смeштeн je у срeдишту туристичкoг цeнтрa Кoпaoник. Луксузнo je oпрeмљeн, нуди висoк нивo услугa свojим гoстимa кao и брojнe сaдржaje: Spa & Wellness, кoнгрeсни цeнтaр, фитнeс цeнтaр, спoртскa сaлa, kid’s клуб, space bowling цeнтaр, бaзeн. Врхунски кoмфoр и удoбнoст у 201 сoби и aпaртмaну, упoтпуњeн je брojним сaдржajимa зa oдмoр и уживaњe тoкoм цeлe гoдинe.

⋆⋆⋆⋆
036 5471 977
info@mkresort.com
www.mkresort.com

Хотели

Где одсести

 
 
 
 
 
 

Природни резервати

10

Пешачке туре

15

Излетишта

20

Aтракције

30

Цркве и црквишта

40

Културно историјске знаменитости

50

Манастири

60

Активан одмор

70

Спорт и рекреација

80

Гастро понуда

90

Културна понуда

100

Забава

110

Хотели

120

Апарт хотели

130

Одмаралишта

140

Коначишта и преноћишта

150

Виле

160

Домаћа радиност (собе, куће и апартмани)

170

Остале атракције

180

Архитектура

185

Реке и извори

190

Мотели

200